Text

Text är en fantastisk form av kommunikation. Små nyanser i till exempel ordval och längd på meningar ger olika intryck.

Tror att det är därför det alltid har fascinerat mig att uttrycka mig med text. Och att man kan bygga upp något från ingenting. Bara genom att tänka, och hitta formuleringar så skapar man ett budskap.

Utlopp för min vilja att uttrycka mig i text får jag både som copywriter och journalist. Även om det på många vis är mycket olika sätt att angripa ett ämne, är instrumentet detsamma. Skillnaden är hur man tänker när man går in i en frågeställning och hur man uttrycker sig i det man vill få fram. Att ha erfarenhet av “båda sidor” är en fördel som man kan dra nytta av både som copywriter och journalist.